notatnik.net.pl

Jaka jest różnica pomiędzy autoryzacją a uwierzytelnieniem?

Wtorek, 02.10.2018

Autoryzacja i uwierzytelnienie są często mylonymi pojęciami, na czym polega różnica między nimi?

Uwierzytelnianie (authentication) - sprawdzenie, czy dany użytkownik jest tym za kogo się podaje, najczęściej uwierzytelnienie polega na podaniu nazwy użytkownika i hasła. Autoryzacja (authorization) - weryfikacja, czy dany użytkownik może korzystać z danego zasobu (czy ma uprawnienie, do wejścia na określoną stronę, czy może wykonać określoną akcję). Uwierzytelnienie wykonywane jest zawsze wcześniej niż autoryzacja.